Vítejte na stránkách společnosti EUROMAFAS s.r.o.!

EUROMAFAS s.r.o. poskytuje klientům poradenství a služby v oblasti bezpečnosti. Snažíme se najít optimální a komplexní řešení, které uspokojí veškeré požadavky ze strany klienta, či našich partnerů, což se nám dlouhodobě daří. Společnost EUROMAFAS, společně ve spolupráci s partnery z České republiky i ze zahraničních zemí, je schopna nabídnout veškeré služby z oblasti ochrany, a to jak v České republice, tak i v zemích, kde působí její partneři.
• ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ
• ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOST OSOB
• POŘADATELSKÁ SLUŽBA
• MONITORING A SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ
• PŘEPRAVA OSOB A NÁKLADŮ
• PCO – CENTRÁLNÍ DISPEČINK
• DETEKTIVNÍ ČINNOST
• KURSY, VÝUKA A ŠKOLENÍ
• SPECIFICKÝ SERVIS
• LIKVIDACE DOKUMENTŮ A DATOVÝCH NOSIČŮ
V zájmu sjednocení standardů a kvality služeb byl vypracován projekt nazvaný „Universální bezpečnostní program“ USP – Universal Safety Program, který má garantovat klientům stabilní kvalitu, bez ohledu na lokaci, kde se služba poskytuje, ať je to v České republice, či v zahraničí. Tento program byl vypracován na základě zkušeností a poznatků odborníků, zabývajících se danou problematikou již více jak 20 let, tedy i za spolupráce s profesionály z řad policie, armády, ochranných služeb, či odborníků, vytvářejících ochranné technologie a systémy. Universal Safety Program je vybudován na metodice a směrnicích splňujících kritéria stanovená pro výkon v zahraničních zemích, uplatněných především při spolupráci v Nizozemí, Velké Británii, či v Německu.