Nabdka slueb pracovnk? zaji?ujcch fyzickou ostrahu:

Ostraha objekt? a arel?
Kontrola zamezen vstupu s nepovolenmi p?edm?ty
Ostraha objekt? a arelu psovodem
Ostraha prodejen zamezujc krdei zbo
Ozbrojen ostraha p?i p?eprav? cenin
Ostraha p?i zajit?n nat?en, ?i po?dn kulturnch a sportovnch akc

Po dohod? s klientem dbme na formu representativnho vystupovn pracovnk? ostrahy a rovn? na jejich representativn strojovou kze?.

Ve spoluprci s klientem a na zklad? rizikov a bezpe?nostn analzy, bezpe?nostn koncepce zpracujeme zsady vkonu ochrany kadho chrn?nho objektu s p?ihldnutm na jeho vznam a d?leitost, zam??en a vyuit i specifick poadavky klienta.