EUROMAFAS s.r.o.
Lucemburská 2435/15
130 00 Praha 3  Vinohrady

IČ: 27428389, DIČ: CZ27428389
Výpis z OR