Ochrana osob je jednou z našich hlavních aktivit a je také službou, pro ní je klientům nabídnut servis našich elitních pracovníků, s dlouholetou praxí a zkušenostmi z předešlého působení u Policie ČR a Armády ČR.
Pracovníci zaměření na výkon ochrany osob se neustále zdokonalují v teoretických i praktických dovednostech a rozšiřují si i oblast specializací, aby byli schopni zastoupit kteroukoliv pozici ve struktuře ochrany.

Věnujeme se ochraně VIP od roku 1999 a od té doby jsme zaznamenali mnoho úspěchů a uznání, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.

Služby ochrany VIP jsme schopni nejen nabídnout v profesionální kvalitě, ale též proúkolovat pracovníky osobní ochrany pro jiné organizace. V současné době nabízíme naše služby i kurzy do zahraničí.