Ochrana osob je jednou z naich hlavnch aktivit a je tak slubou, pro n je klient?m nabdnut servis naich elitnch pracovnk?, s dlouholetou prax a zkuenostmi z p?edelho p?soben u Policie ?R a Armdy ?R.
Pracovnci zam??en na vkon ochrany osob se neustle zdokonaluj v teoretickch i praktickch dovednostech a rozi?uj si i oblast specializac, aby byli schopni zastoupit kteroukoliv pozici ve struktu?e ochrany.

V?nujeme se ochran? VIP od roku 1999 a od t doby jsme zaznamenali mnoho sp?ch? a uznn, a to jak v ?esk republice, tak i v zahrani?.

Sluby ochrany VIP jsme schopni nejen nabdnout v profesionln kvalit?, ale t prokolovat pracovnky osobn ochrany pro jin organizace. V sou?asn dob? nabzme nae sluby i kurzy do zahrani?.

Pot?ebujete ?eit ochranu osob ihned? Nevhejte a volejte na tel. ?. +420 601 342 941. Jsme p?ipraveni reagovat operativn? i v ?asov? nalhavch p?padech. Konzultace, rozbor problmu a doporu?en zabezpe?en jsou pro nae klienty zdarma.