Česká republika svou polohou ve středu Evropy je předurčena stát se tranzitní zemí, přes kterou projíždí každým rokem desetitisíce kamionů naložených zbožím, majících vliv na vytíženost dálničních tras, bezpečnost v přepravě, ale také na kriminalitu zaměřenou již nejen na krádeže vozidel, ale také na krádeže přepravovaného zboží.

Máme více jak čtrnáctileté zkušenosti s ochranou spojenou s monitoringem vozidel a přepravovaných nákladů, a to s působností po celé Evropě. Ochranu zboží zajišťujeme za využití elektronických zařízení napojených na centrální dispečink i prostřednictvím fyzického dohledu a kontrol prováděných našimi pracovníky. Služby v této oblasti nabízíme ve všech Evropských zemích a v Evropské části Ruska. Spolupracujeme s významnými evropskými partnery zabývajících se zabezpečením nákladní kamionové přepravy i kontejnerové přepravy na vlacích, začleněných v struktuře Eurowatch, TAPA, či AGS Freightwatch. Mezi naše významné klienty patřil především Samsung Electronic Galanta, Intel International Amsterodam, Hitachi Transport Systém (Nederland), DHL Air & Ocean, Apple Distribution International, Foxconn Pardubice, výrobci tabákových produktů a další.
Účastnili jsme se také mezinárodní konference konané v Praze Truck Europe Forum a Truck & business Czech forum.

Našim klientům nabízíme služby počínaje zpracováním auditu mechanismu přepravy, s definováním možných rizik i navržených opatření k jejich zamezení, stanovením optimální trasy přepravy s předem specifikovanými lokacemi čerpání pohonných hmot, parkování vozidla či místa nutného odpočinku posádky. Trasu vozidla a nezávisle i náklad můžeme následně monitorovat na našem dispečerském pracovišti, a vyhodnocovat jakékoliv odchýlení od plánované trasy, či neplánované zastavení vozidla. Elektronické sledování může být doplněno fyzickým sledováním přepravy nákladu posádkou doprovodného vozidla, či ozbrojenou eskortou. Při vyžadování ozbrojeného doprovodu v zahraničí spolupracujeme, je-li je to možné, se zahraniční mi agenturami, policií či v Rusku s jednotkami OMON. Ozbrojenou ochranu přepravy v České republice zajišťujeme vlastními proškolenými pracovníky.

Naši pracovníci jsou zkušení řidiči, kteří již najezdili statisíce kilometrů po evropských dálnicích, a jsou proškoleni nejen v bezpečnostní problematice ale také pro případy nutnosti poskytnutí pomoci.
Doprovodná vozidla jsou vybavena dvěma hasícími přístroji, nástroji pro rychlé páčení, rozbití oken, či přeřezání bezpečnostních pásů a taktéž malým boxem s nutným základním zdravotním materiálem. Každý pracovník je rovněž proškolen v poskytnutí rychlé zdravotní pomoci . Že tato preventivní opatření nejsou zbytečná bylo potvrzeno již v několika případech, kdy se naši pracovníci podíleli na záchraně lidských životů.