Česká republika svou polohou ve středu Evropy je předurčena stát se tranzitní zemí, přes kterou projede každým rokem desetitisíce kamionů naložených zbožím, majících vliv na vytíženost dálničních tras, bezpečnost v přepravě, ale také na kriminalitu zaměřenou již nejen na krádeže vozidel, ale také na krádeže přepravovaného zboží.

Máme více jak čtrnáctileté zkušenosti s ochranou spojenou s monitoringem vozidel a přepravovaných náklad?ů, a to s působností po celé Evropě. Ochranu zboží zajišťujeme za využití elektronických zařízení napojených na centrální dispečink i prostřednictvím fyzického dohledu a kontrol prováděných našimi pracovníky. Služby v této oblasti nabízíme ve všech Evropských zemích a v Evropské části Ruska. Spolupracujeme s významnými evropskými partnery zabývajících se zabezpečením nákladní kamionové přepravy i kontejnerové přepravy na vlacích, začleněných v struktuře Eurowatch, TAPA, či AGS Freightwatch.