?esk republika svou polohou ve st?edu Evropy je p?edur?ena stt se tranzitn zem, p?es kterou projd kadm rokem desetitisce kamion? naloench zbom, majcch vliv na vytenost dlni?nch tras, bezpe?nost v p?eprav?, ale tak na kriminalitu zam??enou ji nejen na krdee vozidel, ale tak na krdee p?epravovanho zbo.

Mme vce jak ?trnctilet zkuenosti s ochranou spojenou s monitoringem vozidel a p?epravovanch nklad?, a to s p?sobnost po cel Evrop?. Ochranu zbo zaji?ujeme za vyuit elektronickch za?zen napojench na centrln dispe?ink i prost?ednictvm fyzickho dohledu a kontrol provd?nch naimi pracovnky. Sluby v tto oblasti nabzme ve vech Evropskch zemch a v Evropsk ?sti Ruska. Spolupracujeme s vznamnmi evropskmi partnery zabvajcch se zabezpe?enm nkladn kamionov p?epravy i kontejnerov p?epravy na vlacch, za?len?nch v struktu?e Eurowatch, TAPA, ?i AGS Freightwatch. Mezi nae vznamn klienty pat?il p?edevm Samsung Electronic Galanta, Intel International Amsterodam, Hitachi Transport Systm (Nederland), DHL Air & Ocean, Apple Distribution International, Foxconn Pardubice, vrobci tabkovch produkt? a dal.
?astnili jsme se tak mezinrodn konference konan v Praze Truck Europe Forum a Truck & business Czech forum.

Naim klient?m nabzme sluby po?naje zpracovnm auditu mechanismu p?epravy, s definovnm monch rizik i navrench opat?en k jejich zamezen, stanovenm optimln trasy p?epravy s p?edem specifikovanmi lokacemi ?erpn pohonnch hmot, parkovn vozidla ?i msta nutnho odpo?inku posdky. Trasu vozidla a nezvisle i nklad m?eme nsledn? monitorovat na naem dispe?erskm pracoviti, a vyhodnocovat jakkoliv odchlen od plnovan trasy, ?i neplnovan zastaven vozidla. Elektronick sledovn m?e bt dopln?no fyzickm sledovnm p?epravy nkladu posdkou doprovodnho vozidla, ?i ozbrojenou eskortou. P?i vyadovn ozbrojenho doprovodu v zahrani? spolupracujeme, je-li je to mon, se zahrani?n mi agenturami, polici ?i v Rusku s jednotkami OMON. Ozbrojenou ochranu p?epravy v ?esk republice zaji?ujeme vlastnmi prokolenmi pracovnky.

Nai pracovnci jsou zkuen ?idi?i, kte? ji najezdili statisce kilometr? po evropskch dlnicch, a jsou prokoleni nejen v bezpe?nostn problematice ale tak pro p?pady nutnosti poskytnut pomoci.
Doprovodn vozidla jsou vybavena dv?ma hascmi p?stroji, nstroji pro rychl p?en, rozbit oken, ?i p?e?ezn bezpe?nostnch ps? a takt malm boxem s nutnm zkladnm zdravotnm materilem. Kad pracovnk je rovn? prokolen v poskytnut rychl zdravotn pomoci . e tato preventivn opat?en nejsou zbyte?n bylo potvrzeno ji v n?kolika p?padech, kdy se nai pracovnci podleli na zchran? lidskch ivot?.