Pult centralizované ochrany je služba, kterou zabezpečujeme nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Pult centralizované ochrany neboli PCO je služba nabízená ke střežení objektů zabezpečených pomocí elektronického zabezpečovacího systému (EZS), nebo elektronické požární signalizace (EPS) které jsou na pult – (PCO) připojeny. Současně toto centrální pracoviště slouží i k monitorování pohybu střežených vozidel , či osob .

Na tento pult mohou být přenášeny veškeré informace, které je daný systém elektronické signalizace a mobilních vysílačů schopen poskytnout.

EZS systémy především poskytují informace typu :

  •  otevření dveří nebo okna, pohybu osob, rozbití okna nebo skleněné výplně
  • poškození jakéhokoliv prvku systému, mechanickému narušení objektu – otřesu
  • naklonění hlídaného předmětu
  • úniku hořlavého nebo výbušného plynu, zakouření, prudkému zvýšení teploty (požár)
  • výpadek napájení (230V) v objektu

Činnost PCO

Při vyhlášení poplachu může PCO vyslat zásahovou jednotku, která v případě narušení objektu má za úkol zjištění důvodu poplachu, je li oprávnění či nikoliv ( planý) a případně zadržet pachatele . V případě zadržení pachatele zavolá Policii a kontaktuje Vás jako majitele objektu.

Při využití služeb PCO je souběžně klientům nabízen doplňující servis

  • uložení klíčů od objektu do depozitu a následná možnost doručení zásahovou jednotkou v případě ztráty
  • zajištění zámečnických služeb nonstop
  • v případě požárního poplachu ohlásit poplach  Hasičskému záchrannému sboru
  • možnost monitorování včasného otevření/uzavření obchodu
  • možnost monitorování pohybu dítěte a to především během cesty do školy a ze školy

EZS Videofied

EZS Videofied je zajímavá novinka, respektive nejnovější technologické vylepšení funkce elektronických zabezpečovacích systémů. EZS Videofied po detekci narušení střeženého objektu zasílá operátorům PCO desetivteřinový video záznam. Díky této obrazové kontrole mohou operátoři PCO efektivněji posoudit závažnost narušení objektu a zvolit patřičnou reakci. Případně poplach zrušit, pokud je narušitelem střeženého prostoru např. zvíře .

Výhody střežení PCO jsou zřejmé, pult centrální ochrany hlídá Váš objekt když nejste v dosažení, máte vypnutý telefon nebo jen spíte, tím je účinně chrání Váš majetek i Vás samotné.