Pult centralizovan ochrany je sluba, kterou zabezpe?ujeme nep?etrit?,24 hodin denn?, 7 dn vtdnu, 365 dn vroce.

Pult centralizovan ochrany neboli PCO je sluba nabzen ke st?een objekt? zabezpe?ench pomoc elektronickho zabezpe?ovacho systmu (EZS), nebo elektronick porn signalizace (EPS) kter jsou na pult – (PCO) p?ipojeny. Sou?asn? toto centrln pracovit? slou i kmonitorovn pohybu st?eench vozidel , ?i osob .

Na tento pult mohou bt p?eneny veker informace, kter je dan systm elektronick signalizace a mobilnch vysla?? schopen poskytnout.

EZS systmy p?edevm poskytuj informace typu :

  • otev?en dve? nebo okna, pohybu osob, rozbit okna nebo sklen?n vpln?
  • pokozen jakhokoliv prvku systmu, mechanickmu naruen objektu – ot?esu
  • naklon?n hldanho p?edm?tu
  • niku ho?lavho nebo vbunho plynu, zakou?en, prudkmu zven teploty (por)
  • vpadek napjen (230V) v objektu

?innost PCO

P?i vyhlen poplachu m?e PCO vyslat zsahovou jednotku, kter v p?pad? naruen objektu m za kol zjit?n d?vodu poplachu, je li oprvn?n ?i nikoliv ( plan) a p?padn? zadret pachatele . Vp?pad? zadren pachatele zavol Policii a kontaktuje Vs jako majitele objektu.

P?i vyuit slueb PCO je soub?n? klient?m nabzen dopl?ujc servis

  • uloen kl?? od objektu do depozitu a nsledn monost doru?en zsahovou jednotkou vp?pad? ztrty
  • zajit?n zme?nickch slueb nonstop
  • v p?pad? pornho poplachu ohlsit poplach Hasi?skmu zchrannmu sboru
  • monost monitorovn v?asnho otev?en/uzav?en obchodu
  • monost monitorovn pohybu dt?te a to p?edevm b?hem cesty do koly a ze koly

EZS Videofied

EZS Videofied je zajmav novinka, respektive nejnov?j technologick vylepen funkce elektronickch zabezpe?ovacch systm?. EZS Videofied po detekci naruen st?eenho objektu zasl opertor?m PCO desetivte?inov video zznam. Dky tto obrazov kontrole mohou operto?i PCO efektivn?ji posoudit zvanost naruen objektu a zvolit pat?i?nou reakci. P?padn? poplach zruit, pokud je naruitelem st?eenho prostoru nap?. zv?e .

Vhody st?een PCO jsou z?ejm, pult centrln ochrany hld V objekt kdy nejste v dosaen, mte vypnut telefon nebo jen spte, tm je ?inn? chrn V majetek i Vs samotn.