Koncerty a hudebn produkce
Sportovn, kulturn a spole?ensk akce
Kluby, bary a no?n ivot

Mme dlouholet zkuenosti p?edevm p?i organizovn koncert? hudebnch kapel, a to v?etn? zajit?n celho turn, sportovnch a kulturnch akc. V sou?asn dob? se t podlme na organiza?nm zajit?n fotbalovch zpas?, a to jak na domcch stadionech, tak p?i vjezdu na h?it? sportovnho soupe?e, jak v ?esk republice, tak p?i vjezdech do zahrani?.

Pracovnci jsou prokoleni, vybaveni i ustrojeni dle specifickch poadavk? kladench na konkrtn za?azen a pracovn npl?, a to od spole?enskch oblek? ve VIP znch, a po odoln kombinzy ur?en pro zsahov skupiny, u nich se p?edpokld p?padn st?et s agresivnmi skupinami.
Historie spoluprce s promotry na organizovn koncert? se datuje do roku 1994, konkrtn? ve spoluprci s agenturou EMG ToCo organizujc koncerty, v t dob? populrnch popovch skupin 2 UNLIMITED, TWENTY 4 SEVEN, CULTUREBEAT aj.

Organiza?n? se nyn tak podlme na zajit?n fotbalovch utkn v?etn? vjezdu, dle turnaj? a sout? r?znch sportovnch odv?tv, a to v?etn? bojovch sport?, p?edevm MMA a K-1.

Zaji?ujeme provoz p?ednch praskch bar? a klub?, kde dosahujeme spokojenosti naich partner? a klient? nmi nabzenou slubou. Dky dlouholetm zkuenostem jsme schopni citliv? vnmat hranice v komunikaci s klienty t?chto zbavnch podnik?, nenaruit uvoln?nou atmosfru klubu a zrove? v p?pad? pot?eby ?eit krizov situace bez zbyte?nho poutn pozornosti okol incidentu.