Kontrola proti odposlechům
Prohlídky zamezujícím odposlechům mají několik etap, každá z nich má zajistit odhalení jiných typů odposlouchávajících prostředků.
Prohlídka prostoru vás tak spolehlivě ochrání před veškerými bezpečnostními hrozbami včetně pasivních záznamových zařízení.

Jednotlivé etapy prohlídek:
a) Odhalení aktivních odposlouchávajících zařízení pomocí digitální analýzy RF spektra, spektrálního analyzátoru s následnou lokalizací zařízení za pomoci ručních detektorů a termokamer, skenování za využití citlivého detektoru kovu.
b) Odhalení pasivních odposlechů za pomoci WHG generátoru NF frekvencí
c) Prohlídka mající za účel odhalení ukrytých miniaturních pinhole objektivů pomocí Lens detektoru
d) Školení a teoretická průprava ochrany a zásad proti odposlechu, seznámení s technologiemi a technikou odposlechů
e) Doporučující zabezpečení a nastavení nového bezpečnostního režimu, možnost instalace kontraodposlechových zařízení a skeneru frekvenčního spektra, rušičky signálu.
Kombinací těchto jednotlivých etap je docíleno nejvyšší možné míry úspěšnosti. Prohlídku dle náročnosti vykonávají 2-3 pracovníci .