Vtejte na strnkch EUROMAFAS s.r.o.

„Dobr den, dovolte mi vs p?ivtat na naich strnkch spole?nosti EUROMAFAS, jejm poslnm je p?edevm d?raz na bezpe?nost a ochranu, a je na snahou p?isp?t ke zlepen bezpe?nostn situace v?esk republice a zrove? i zven kreditu a reputace ?esk republiky vzahrani? . Vnmm sou?asn padek morlnch hodnot ve spole?nosti a mrz mne, kdy sleduji , jak spousta ob?an? ?R zapomn, e mme druhm pomhat , mnoz se sna naopak profitovat na kor druhch a to bez jakchkoliv morlnch zbran, s aroganc a n?kdy i neskrvanou drzost . Vzr?st tak apatie a bezohlednost , dosahujc ?asto bohuel i brutln agrese..

Sname se ve spole?nosti EUROMAFAS nabdnout sluby , kter nejsou jen komer?n ?innost , ale p?edevm podanou rukou druhm . Do svho zam?stnn vkldme vdy osobn p?stup a ru?me za sv?domit? a odpov?dn? odveden servis.

V?nujeme se i aktivitm ur?enm d?tem, vypl?ujcch jejich voln ?as, jinak strven bezprizorn? p?ed obrazovkami, ?i vysedvnm po klubech a na ulicch. Pomhme d?tem upev?ovat zdrav, zvyovat fyzickou kondici, nabt veobecn rozhled, znalosti, cvi?it odolnost a vneposledn ?ad? tak poznvat p?rodu i krsy ?esk republiky.

V??me, e cesta knvratu morlnch hodnot, respektu a ohledu kdruhm vede prv? p?es tento ?as strven sd?tmi. Pomhme t?m, kte? pomoc pot?ebuj, a kte? si j zaslou, podporujeme humanitrn projekty, jejich jsme i sou?st.

Viktor Pavl?ek, generln ?editel.

EUROMAFAS s.r.o. poskytuje klient?m poradenstv a sluby v oblasti bezpe?nosti. Sname se najt optimln a komplexn ?een, kter uspokoj veker poadavky ze strany klienta, ?i naich partner?, co se nm dlouhodob? da?. Spole?nost EUROMAFAS, spole?n? ve spoluprci s partnery z ?esk republiky i ze zahrani?nch zem, je schopna nabdnout veker sluby z oblasti ochrany, a to jak v ?esk republice, tak i v zemch, kde p?sob jej partne?i.
V bezpe?nostn praxi hledme sou?asn i budouc rizika a navrhujeme jejich efektivn a bezpe?n ?een. Profesionln rove? bezpe?nostn agentury je zaru?ena prvn erudic zam?stnanc? v rozsahu pot?ebnm pro bezchybn proveden prce. Zam?stnanci prochzej pravidelnm kolenm v oblasti psychologie vyjednvn, jsou podrobovni zt?i v kritickch situacch formou vcviku a zrove? je kladen d?raz na jejich fyzickou p?ipravenost. Stejn? tak jsou jim vt?povny zklady taktiky osobn ochrany, ostrahy objekt? i ochrany p?esun. Nae spole?nosti disponuje vekerm vybavenm pot?ebnm k provd?n vech nabzench bezpe?nostnch slueb, a to na nejvy mon technick rovni. Poskytujeme odbornou konzultaci a analzu danho problmu. D?ve ne zaplatte, bezpe?nostn agentura vm sd?l alternativy postup? i rozsah opat?en, nutnch pro jeho vy?een.

LIKVIDACE DOKUMENTŮ A DATOVÝCH NOSIČŮ

SPECIFICKÝ SERVIS

KURSY, VÝUKA A ŠKOLENÍ